top of page

Recycle

De productie van nieuwe bouwmaterialen en de verwerking van sloopafval vergt veel energie. Daarom kiest hij liever voor recyclage van bestaande gebouwen, hergebruik van materialen… interieurelementen die de authenticiteit van het huis in eer houden. Aan dit hergebruik gaat goede voorbereiding en inventarisatie vooraf. De ecologische impact is minder groot, spaart onze natuurlijke bronnen en kan kwalitatieve jobs creëren.

Een duurzaam ontwerp is een compact ontwerp dat vermijdt dat er veel gevels geïsoleerd moeten worden, door afbraak van bouwaanhangsels, opvullen van leegten en aansluiten bij de buren. Promoten van groepswoningen die met minder schildelen toch meer bruikbare ruimte creëren. Pas dan goed isoleren waar het echt nodig is en eventueel compartimenteren.

Er wordt rekening gehouden met de volledige levenscyclus van het gebouw. Ingebouwde flexibiliteit opdeling of uitbreiding laten eventuele toekomstige veranderingen van gezinssituatie toe, zodat het gebouw verschillende levenscycli en generaties kan doormaken zonder zwaar te verbouwen, want verbouwen kost veel energie.

bottom of page