top of page
1 peddelkaart2023a-min.jpg

NEW MOON Kayak

Volunteers wanted for River Clean Ups

Door haar aantrekking ontstaat er op aarde getijdenwerking die elke 12uur de rivieren doet omkeren. Al eeuwenlang worden deze tegenstromen gebruikt voor handel en geraakte de vis tijdig in de steden diep in het binnenland, maar ook voor watersportrecreatie zijn deze van nut. Bij nieuwe maan staan de zon, de aarde en de maan op één lijn en is de tijwerking zo sterk dat er in de andere richting gekajakt kan worden. Oude onbekende kreken vullen zich en nieuwe vaarroutes ontstaan. Ideaal voor sportief en ervaringsgerichte kajak excursies in eigen streek.

Due to its attraction, tidal action is created on earth, which causes the rivers to reverse every 12 hours. For centuries, these countercurrents have been used for trade and the fish reached the cities deep inland in time, but they are also useful for water sports recreation. At new moon, the sun, the earth and the moon are aligned and the tide is so strong that you can kayak in the other direction. Old unknown creeks fill up and new sailing routes are created. Ideal for sporty and experiential kayak excursions in your own region.

Do you want join our River Clean Up team? 

New facilities under construction:

Did you see an otter or a giraffe, or do you want to share something to improve the paddle map? Let us know.

bottom of page